บริษัท คิมอัน สเปเชียลตี้ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   ( สาขาย่อย )888/37 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ ถนนบางพลี-ตำหรุ ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540Tel :02-382-5434 (AUTO)
Fax :02-382-5434,02-174-7120
E-mail :sales@kimann.co.th
Website : http://kimann.co.th


เวลาทำการ [ จันทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 ]